Mall för namnskyltar

God fortsättning! Nu kan medlemmar ladda ner mallar för namnskyltarna för både postbox och tidningsställ. Namnskyltar mall Med vänlig hälsning, Styrelsen
läs mer

Kallelse till föreningsstämma, kl 18:00 8:e juni 2020

Datum och tid: Måndag den 8 juni 2020 kl. 18:00 Lokal: Gården Grevgatan 20 Dagordning Stämmans öppnande. Styrelsen Lindormen 4 Godkännande av dagordning Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av...
läs mer

Tips och råd om brandsäkerhet

Ladda ner broschyrerna nedan: Faktablad Skydda dig och dina grannar mot brand Säker hemma Brand i...
läs mer

Viktig information

Det har bildats en balkonggrupp i föreningen. Det är ett antal medlemmar som undersökt möjligheten att få bygga balkong. Detta gäller framförallt lägenheter i gårdshusen. Men när det gäller lägenheter vid gatuhuset kan det finnas möjlighet till fransk balkong. Ansvariga för detta projekt är Nina Rudling och Ola Södermark. Har ni frågor eller funderingar runt detta, kontakta ovanstående. Det...
läs mer

Regler för renovering

Nedan finner ni regler för renovering till samt mall för hur en lapp som skall sättas upp på lägenhetsdörren kan se ut. Anvisningar för renovering av egen lägenhet Mall för information om renoveringsrabete   Mvh...
läs mer

OVK besiktning

Måndagen den 30/11 kl 7:30 påbörjas OVK besiktning i Lindormen 4. Vi börjar högst upp i gathuset och arbetar oss nedåt. Var vänlig lämna nycklar till mig, Karin Järund i gathuset, märkta med namn och lägenhetsnr om du inte är hemma. Med vänlig hälsning, Karin Järund Styrelsen
läs mer