Instruktioner för porttelefonen

I bifogad PDF finns instruktioner för hur porttelefonen fungerar. För att öppna trycker du stjärna (*) eller en femma (5) på din telefon när någon ringer. För att neka öppningen trycker du fyrkant (#) eller så lägger du helt enkelt på, då kommer inte porten att öppnas för besökaren. Övrig information finner du i PDF:en. Ringa 1707 Användarmanual Swe Rev2 Vänligen,...
läs mer