Test subject


läs mer

En första information om trapphusrenoveringen

Det finns mycket att ta hänsyn till vid en totalrenovering av trapphus. Man bör beakta husets kulturhistoriska värde. Vår fastighet är uppförd 1884 och fasaden går tillbaka på ett slott utanför San Remo i Italien enligt handlingar Stockholms Stadsmuseum. Denna stil kallas nyrenässans. I trapphusen är det en blandad stil. Vid denna tid tog man sig full frihet att blanda stilarter. I trapphusen...
läs mer