AktuelltMall för namnskyltar

Postat av på Dec 30, 2020 in Nyheter | Kommentering avstängd

God fortsättning!
Nu kan medlemmar ladda ner mallar för namnskyltarna för både postbox och tidningsställ.

Namnskyltar mall

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma, kl 18:00 8:e juni 2020

Postat av på Maj 5, 2020 in Nyheter | Kommentering avstängd

Datum och tid: Måndag den 8 juni 2020 kl. 18:00
Lokal: Gården Grevgatan 20

 1. Dagordning
 2. Stämmans öppnande. Styrelsen Lindormen 4
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor – Förslag uppdatering stadgar enl. bifogat: Ändringar av stadgar 2019 och 2020_andra omröstningen
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

Vid dåligt väder medtag paraply, vi håller utomhus oavsett väder pga Covid-19.

Stockholm den 9 maj 2020

Mvh,
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Lindormen 4

Tips och råd om brandsäkerhet

Postat av på Maj 14, 2017 in Nyheter | Kommentering avstängd

Ladda ner broschyrerna nedan:

Faktablad

Skydda dig och dina grannar mot brand

Säker hemma

Brand i flerbostadshus

Viktig information

Postat av på Okt 16, 2016 in Nyheter | Kommentering avstängd

Det har bildats en balkonggrupp i föreningen. Det är ett antal medlemmar som undersökt möjligheten att få bygga balkong. Detta gäller framförallt lägenheter i gårdshusen. Men när det gäller lägenheter vid gatuhuset kan det finnas möjlighet till fransk balkong. Ansvariga för detta projekt är Nina Rudling och Ola Södermark.

Har ni frågor eller funderingar runt detta, kontakta ovanstående. Det kommer utlysas extra stämma för eventuellt beslut om balkongbygge.

Mvh Styrelsen

Regler för renovering

Postat av på Sep 20, 2016 in Nyheter | Kommentering avstängd

Nedan finner ni regler för renovering till samt mall för hur en lapp som skall sättas upp på lägenhetsdörren kan se ut.

Anvisningar för renovering av egen lägenhet

Mall för information om renoveringsrabete

 

Mvh Styrelsen

OVK besiktning

Postat av på Nov 25, 2015 in Nyheter | Kommentering avstängd

Måndagen den 30/11 kl 7:30 påbörjas OVK besiktning i Lindormen 4. Vi börjar högst upp i gathuset och arbetar oss nedåt.
Var vänlig lämna nycklar till mig, Karin Järund i gathuset, märkta med namn och lägenhetsnr om du inte är hemma.

Med vänlig hälsning,
Karin Järund
Styrelsen

Protokoll föreningsstämma

Postat av på Maj 3, 2015 in Nyheter | Kommentering avstängd

Ladda ner protokollet protokollet för föreningsstämman här.

//Styrelsen

Kallelse, motion samt årsredovisning inför årsstämman

Postat av på Mar 24, 2015 in Nyheter | Kommentering avstängd

Årsredovisning

Motion

Kallelse årsstämma

Mvh Styrelsen

Årsmöte – Nytt datum – 14 april

Postat av på Mar 9, 2015 in Nyheter | Kommentering avstängd

Bäste medlem, pga. lokalproblematik har vi blivit tvungna att skjuta på datumet för vår årliga föreningsstämma. Nytt datum är den 14 april, kallelse med detaljer skickas ut inom kort

Med vänlig hälsning,

Styrelse, Lindormen 4

OVK-besiktning och övrig information

Postat av på Feb 10, 2015 in Nyheter | Kommentering avstängd

Bäste medlem,
Hoppas 2015 har börjat bra.

Här kommer lite information från styrelsen.

Vi kommer detta år ha en del mindre underhållsarbeten. Bland annat slutföra OVK-besiktningen.
För att detta skall gå så smidigt som möjligt så vill vi att ni kontrollerar att ni inte har några
igensatta ventilationskanaler samt att köket har kolfilterfläkt (spisfläkt är ej tillåten).

OVK-besiktningen är planerad till början av mars, därför vill vi att alla spisfläktar är utbytta till
kolfilterfläktar tills dess. Vi återkommer om mer exakt tid när besiktningen kommer äga rum. Har du
bekymmer med att lösa detta på egen hand kan ni höra av er till vår fastighetsskötare Hans
Kvarnström på mail kvarnstromsbygg@telia.com. Fastighetsskötaren genomför bytet och forslar
bort spisfläkten för ca 1500kr.

Något mer att tänka på är att alla lägenheter behöver vara utrustade med brandvarnare. Och att
barnvagnar, cyklar mm inte får ställas i trapphuset. Detta är av brandsäkerhetsskäl.
Vi behöver fler medlemmar som engagerar sig i huset och gården. Ni som känner er manade, hör
gärna av er till styrelsen@lindormen4.se

Glöm inte att komma till årsmötet som kommer äga rum 9e mars kl 19.00 i Oscars församlingshem
i F8:an Oscarsrummet.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen