OVK besiktning

Måndagen den 30/11 kl 7:30 påbörjas OVK besiktning i Lindormen 4. Vi börjar högst upp i gathuset och arbetar oss nedåt.
Var vänlig lämna nycklar till mig, Karin Järund i gathuset, märkta med namn och lägenhetsnr om du inte är hemma.

Med vänlig hälsning,
Karin Järund
Styrelsen